Vitaliteit

Staat voor energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar door kunnen werken met een groot doorzettingsvermogen. Energiek is in dit geval de energie hebben en gemotiveerd zijn om doelen te halen te halen. Veerkracht om de dagelijkse problemen de baas te kunnen.

Vitaliteit wordt meestal in een adem genoemd met duurzame inzetbaarheid. In dat geval zijn er nog twee aspecten van belang. Deze zijn werkvermogen en employability. Twee aspecten die met de psychische en fysieke gesteldheid van een mens te maken hebben. Employability verwijst naar het vermogen om nu en in de toekomst verschillende functies en werkzaamheden te kunnen blijven vervullen. In dit kader spreken we ook wel van een “lifetime employability”.

Onder vitaliteit verstaan we het beleid dat is gericht op het bevorderen van vitale oudere en jongere werknemers in een vitale, veerkrachtige en wendbare organisatie.

In het vitaliteitmanagement zitten alle activiteiten die werkgevers ontplooien om hun werknemers te stimuleren tot gezond en productief langer doorwerken en het behouden van plezier in het werk.

In het vitaliteitmanagement zitten alle activiteiten die werkgevers ontplooien om hun werknemers te stimuleren tot gezond en productief langer doorwerken en het behouden van plezier in het werk.

In vitaliteit zit een goede balans tussen werk en privé. En een privé waarin je je ontspant en inspant voor de dingen waar je je lekker bij voelt.

werken in de tuin heeft een positief effect op je gezondheid ………